Privacy

Privacyverklaring

GewoonMooij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

GewoonMooij verwerkt persoonsgegevens van u, doordat u gebruik maakt van de diensten van GewoonMooij, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GewoonMooij verstrekt. GewoonMooij kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw bankrekeningnummer.

Waarom GewoonMooij gegevens nodig heeft

GewoonMooij verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan GewoonMooij uw bankrekeningnummer gebruiken voor het afhandelen van een betaling.

Hoe lang GewoonMooij gegevens bewaart

GewoonMooij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. IP-adressen worden altijd binnen ten hoogste drie maanden automatisch verwijderd.

Delen met anderen

GewoonMooij verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van GewoonMooij worden enkele bezoekgegevens bijgehouden: Het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging van een pagina en de 'user agent'-aanduiding die uw browser meestuurt. GewoonMooij gebruikt deze informatie om de werking van de website te controleren en te verbeteren en om enig inzicht te hebben in het aantal bezoekers van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden in geen geval aan derden verstrekt. De website maakt géén gebruik van externe analyse-tools zoals die van bijvoorbeeld Google of Statcounter.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De website van GewoonMooij werkt uitsluitend met functionele ('session') cookies. Dit type cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak, en bevatten in geen geval tot een persoon of computer herleidbare gegevens. Deze cookies worden altijd automatisch verwijderd als u de website verlaat. De website gebruikt in geen geval zogeheten ‘tracking cookies’ waarmee uw internetgedrag zou kunnen worden gevolgd.

Deze website bevat uitsluitend rechtstreekse links naar enkele sociale media websites zoals Facebook en Twitter. Door deze wijze van koppelen kan uw internetgedrag in principe niet gevolgd worden door deze sociale media websites.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

GewoonMooij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GewoonMooij maakt gebruik van een SSL-certificaat afkomstig van letsencrypt.org om te borgen dat de gegevensuitwisseling tussen uw computer en de website altijd versleuteld wordt en zodoende niet leesbaar is voor anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . GewoonMooij zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten of problemen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GewoonMooij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GewoonMooij op via .

GewoonMooij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

GewoonMooij is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Transformator 6, 7741 DJ Coevorden

Telefoon: 0524-553167

E-mailadres:

Status van deze verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 februari 2022.